EU:n vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa!

2018 EU:n vammaiskortti (EU Disability Card) tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018.

Korttia haetaan Kelasta, minkä jälkeen asiakas tilaa sen kortin toimittajalta. Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa.

Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita. Kaikille EU-maille yhtenäisen kortin avulla myös asiakaspalvelu helpottuu. Vammaiskorttia voivat hakea henkilöt, joilla on kunnan tai Kelan myöntämä päätös, jonka perusteella voi saada kortin.

Vammaiskorttihakemus lähetetään Kelaan. Hakuohje ja lomake löytyvät Kelan verkkosivuilta ja Vammaiskortti.fi -osoitteesta toukokuussa 2018. Lomakkeita voi myös pyytää Kelan palvelupisteistä. Vammaiskortti on kehitetty yhteistyössä

Vammaiskortin käyttöönottoa on valmisteltu Euroopan komission rahoittamassa Vammaiskortti-hankkeessa vuodesta 2016 lähtien. Kehittämisessä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Vammaiskortin käyttöönoton koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Vuodesta 2018 lähtien kehittämistyötä tukee STEA Veikkauksen tuotoista.

www.kela.fi/vammaiskortti

www.vammaiskortti.fi

EU:n vammaiskortti – lisää mahdollisuuksia